top of page

THL suosittelee riskiryhmiin kuuluvien 12–15-vuotiaiden nuorten koronarokotusten aloittamista

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee, että sairautensa tai tilansa vuoksi vakavan koronavirustaudin riskiryhmiin kuuluvien 12–15-vuotiaiden nuorten koronarokotukset aloitettaisiin Suomessa.

Hervannan Sanomat

17.6.2021

Perusteena on, että tiettyjä sairauksia, kuten vaikeaa sydänsairautta tai jatkuvaa lääkitystä vaativaa astmaa, sairastavien nuorten arvioidaan hyötyvän koronarokotuksesta merkittävästi. Esimerkiksi Euroopan tartuntatautiviraston kootussa tutkimusaineistossa on nähtävissä, että perussairaudet lisäävät tapausten pienestä lukumäärästä huolimatta myös 12–15-vuotiaiden koronavirustartunnan saaneiden sairastavuutta ja kuolleisuutta.

- Suomessa lasten ja nuorten sairaalahoidon tarve on koronan vuoksi ollut toistaiseksi vähäistä, mutta sairaalahoitoa vaativia tautitapauksia on ollut myös meillä, kertoo THL:n ylilääkäri Otto Helve.

- Taustasairaus tai sen hoito voivat heikentää immuunipuolustusta ja lisätä vakavan koronavirustaudin riskiä myös lapsilla ja nuorilla. Myös itse taustasairaus voi vaikeutua koronavirusinfektion vuoksi.

Nuorille Biontech-Pfizerin mRNA-rokotetta

12–15-vuotiaille voitaisiin antaa Biontech-Pfizerin Comirnaty-rokotetta, sillä se on ainoa koronarokote, jolla on tällä hetkellä myyntilupa 12 vuotta täyttäneiden rokottamiseen. Euroopan komissio hyväksyi 28.5. Biontech-Pfizerin koronarokotteen myyntiluvan laajentamisen koskemaan myös 12–15-vuotiaita.

Päätös tehtiin Euroopan lääkeviraston EMAn suosituksesta. Myyntilupaa edeltävässä tutkimuksessa Comirnatyn vaikutuksia lapsiin ja nuoriin tutkittiin 2260:lla 12–15-vuotiaalla nuorella Yhdysvalloissa. Tutkimustulosten mukaan rokote esti erittäin tehokkaasti koronavirustautia. Havaitut haitat, kuten pistoskohdan kipu, kuume ja päänsärky, olivat ohimeneviä ja samanlaisia kuin jo aiemmin rokotetuilla ikäryhmillä. EMA arvioi rokotteen hyödyt mahdollisia riskejä suuremmiksi erityisesti lapsilla ja nuorilla, jotka voivat saada vakavan koronavirustaudin.

Mahdollisia harvinaisia haittavaikutuksia ei ollut mahdollista havaita tutkittujen pienehkön määrän vuoksi. Yhdysvalloissa miljoonat 12–17-vuotiaat ovat saaneet Biontech-Pfizerin koronavirusrokotteen, eikä rokotteiden turvallisuusseurannasta ole ilmennyt erityisesti tätä ikäryhmää koskevia turvallisuushuolia.
Riskiryhmät samat kuin aikuisilla, vaikutus aikuisten rokotustahtiin pieni
Lasten riskiryhmät ovat samat kuin 16 vuotta täyttäneiden riskiryhmät, jotka on aiemmin määritelty koronarokotusjärjestystä varten. Poikkeuksena aikuisten riskiryhmiin on ainoastaan ylipaino, jonka arvioimiseksi THL suosittelee käytettävän lasten painoindeksiä eli ISO-BMI:tä. Lasten painoindeksi huomioi lasten ja nuorten kehon mittasuhteet ja niiden muuttumisen lapsen kasvaessa. ISO-BMI:n alarajaksi suositellaan 35:ttä, joka kuvaa tässä ikäryhmässä vaikeaa ylipainoisuutta.

Riskiryhmät on rokotusjärjestystä koskevassa ohjeessa jaoteltu kahtia sen mukaan, kuinka voimakkaasti taustasairaus altistaa rokotettavan vakavalle koronavirustaudille.

- Arvioimme, että vakavan koronavirustaudin riskiryhmiin kuuluu Suomessa enintään 30 000 iältään 12–15-vuotiasta nuorta. Ryhmä on saapuvien rokotteiden määrään nähden pieni, joten kannustamme kuntia tarjoamaan rokotusta mahdollisuuksien mukaan samanaikaisesti kummallekin ryhmälle. 12–15-vuotiaiden riskiryhmään kuuluvien rokottaminen ei myöskään juuri hidasta aikuisten koronarokotuksia. Kuntien ei siis tarvitse perua tai siirtää aikuisten rokotusaikoja, Helve muistuttaa.
Alaikäinen voi päättää rokotuksesta kehitystasonsa mukaisesti
Kuten muidenkin rokotteiden kohdalla, alaikäinen voi itse päättää koronarokotteen ottamisesta, jos terveydenhuollon ammattilainen katsoo, että hän ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään hoidostaan. Lapsen itsemääräämisoikeudelle ei ole laissa ikärajaa ja siksi asia arvioidaan tapauskohtaisesti.
Jos nuori ei ole kykenevä päättämään hoidostaan itse, rokotuspäätökseen tarvitaan huoltajien suostumus.

Kunnat avaavat riskiryhmiin kuuluvien nuorten rokotusaikoja varattaviksi sitä mukaa, kun rokotteita on saatavilla. Tiedon siitä, mistä ja milloin koronarokotuksen voi saada, saa seuraamalla oman kunnan verkkosivuja, ilmoituksia paikallislehdissä ja muuta viestintää.

Riskiryhmiin kuuluvien lasten rokottaminen on mahdollista tällä hetkellä voimassa olevan koronarokotusasetuksen perusteella. Muita kuin riskiryhmiin kuuluvia alle 16-vuotiaita ei toistaiseksi rokoteta Suomessa. Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä ja THL selvittävät parhaillaan, millä edellytyksillä lasten koronarokotukset voitaisiin aloittaa. Päätöksen asiasta tekevät sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtioneuvosto.
Lisätietoja riskiryhmiin kuuluvien nuorten rokottamisesta on tulossa THL:n verkkosivuille.

bottom of page