top of page

Toinen suurkoulu alkaa nousta Hervantaan toukokuussa

Havainnekuva: Arkkitehtitoimisto Lehtonen Peltonen Valkama Oy

Hervantaan aletaan rakentaa toista suurkoulua. Kaupunginhallitus päätti Ahvenisjärven koulun uudisrakennuksen toteuttamisesta maanantaina 15.4.

Sirpa Koivu

17.4.2024

Entinen vuonna 1975 valmistunut koulurakennus on purettu uuden tieltä talven aikana. Uudisrakennus alkaa nousta toukokuussa. Tilojen on tarkoitus valmistua kahdessa vuodessa siten, että koululaiset pääsevät uusiin tiloihin elokuussa 2026.

Rakennusaikana oppilaat ovat väistötiloissa Hervannan kampuksen Konetalossa.

Uudisrakennuksen rakennuttaja on Tampereen Tilapalvelut Oy, ja rakentajana toimii Skanska Talonrakennus Oy. Arkkitehtisuunnitelmat on laatinut Arkkitehtitoimisto Lehtonen Peltonen Valkama Oy, joka on toiminut myös hankkeen pääsuunnittelijana.

Toteutuskustannukset 28 miljoonaa euroa

Kaupunki päätti vanhan koulurakennuksen purkamisesta ja uuden rakentamisesta vuonna 2022.
Alun perin asemakaavasta oli nähtävillä kaksi luonnosvaihtoa, joista toinen olisi säilyttänyt vanhan koulurakennuksen. Tuolloin Pirkanmaan liitto, maakuntamuseo ja Pirkanmaan ELY-keskus pitivät koulurakennuksen laajentamista ja perusparannusta uudisrakennusta parempana vaihtoehtona. Niiden mielestä vanhalla koulutalolla oli arvoa Hervannan rakennushistorian osana.

Uuden koulutalon rakentamiseen ja vanhan purkamiseen päädyttiin, koska tilalle haluttiin isompi ja uudenaikaisempi koulu. Taustalla oli muun muassa tarveselvityksessä esiin tullut oppilasmäärien kasvu Hervannassa. Kokonaisrakennusoikeus tontilla on 19 500 kerrosalaneliömetriä.

Koulun toteutuskustannukset ovat yhteensä vähän yli 28 miljoonaa euroa. Hankesuunnitelmassa oli varauduttu yli 34 miljoonan euron kustannuksiin, mutta rakennusalan tilanne ja materiaalien hintojen lasku ovat laskeneet kustannusarviota.

Julkisivu saa punaruskean tiilipinnan

Kolmekerroksinen koulurakennus sijoittuu tontin keskelle. Sen hervantalaisille tutunnäköinen punaruskea tiilipinta on kaupunkikuvatoimikunnan hyväksymä.

Tilat on suunniteltu 1100 oppilaalle, perusopetuksen luokille 1-9, luvussa ovat mukana myös esikoululaiset ja erityisopetuksessa olevat.

Lisäksi suunnitelmissa on varauduttu toteuttamaan 160 lapsen päiväkoti rakennuksen länsipuolelle koulun laajennusosana. Päiväkodille varattu alue toimii toistaiseksi koulun pihana ja pelikenttänä.

Ahvenisjärven koulun valmistuttua ryhdytään korjaamaan Kanjonin koulutaloa. Sen oppilaiden väistötiloina toimivat todennäköisesti Konetalo sekä Ahvenisjärven koulutalo.

Turvallisuutta laittein ja rakentein

Nykyaikaisen koulurakennuksen suunnittelussa keskeisiä arvoja ovat käytettävyys, toiminnallisuus, kestävyys, turvallisuus, terveellisyys ja muunneltavuus. Nämä periaatteet ovat ohjanneet myös koulun suunnitelleen Arkkitehtitoimisto Lehtonen Peltonen Valkama Oy:n (LPV) työtä.

- Käytettävyyden suunnittelussa keskeinen rooli on luonnollisesti käyttäjillä, niin myös Ahvenisjärvenkoulun osalta. Kaupungin suunnittelijoiden lisäksi koulun henkilökunta oli kiinteästi mukana, ja yhteistyö oli hyvää, kiittelee arkkitehti Noora Aaltonen LPV:stä.

- Yhteistyön tavoitteena oli suunnitella hyvä ja turvallinen koulu. Esimerkiksi uusiin luokkatiloihin tulee toinen poistumisovi eli pako-ovi.

Turvallisuutta lisäävät lukuisat tekniset ratkaisut, kuten erilaiset hälytysjärjestelmät. Rakennuksen ulko-oville tulee kulunvalvonta sekä hätälukitus. Koulu saa myös kameravalvonta- ja rikosilmoitinjärjestelmät, jotka ovat yhteydessä vartiointiliikkeeseen.

Juhlatilasta iloa myös asukkaille

Noora Aaltosen mukaan koulurakentamisen trendinä on tehdä ruokasalista avara ja korkea, näin tila voi toimia myös ”juhlasalina”. Ahvenisjärven koulussa tilan yhteydessä sijaitsee monikäyttöinen opetusporras, joka toimii myös katsomona esitysten aikana.

- Koulun musiikkipainotteisuus huomioitiin ja juhlatilassa panostettiin akustiikan suunnitteluun. Myös luokkatiloissa on valittu ääntä hajottavia rakenteita ja pintoja.

Näyttämö sijaitsee liikuntasalin ja ruokasalin välissä ja on tarvittaessa avattavissa molempiin suuntiin. Asukkaiden on mahdollisuus käyttää tiloja päiväkäytön päätyttyä. Hervannassa onkin ollut puutetta teatteri- ja konserttiestradeista.

Rakennuksen iso liikuntasali sekä pienempi monitoimisali palvelevat perusopetusta ja varhaiskasvatusta päiväaikaan. Muina aikoina saleja käyttävät muun muassa alueen asukkaat ja urheiluseurat. Rakennukseen onkin suunniteltu erillinen iltakäytön sisäänkäynti.

Uuden koulun piha-alue kokee myös muutoksen. Tontin pohjoispuolella ja reunoilla sijaitsevat viheralueet kunnostetaan. Tontin rakennetaan sade- ja aurinkokatoksia tuomaan varjopaikkoja piha-alueelle. Pyörä- ja muut katokset saavat viherkaton.

Tontille tulee aiempaa enemmän vihreää, sillä alueelle istutetaan muun muassa isoja havu- ja lehtipuuta. Nyt tontilla olevia lehti- ja havupuita kyllä kaadetaan, mutta niitä myös säilytetään. Puusto tarjoaa katosten lisäksi varjopaikkoja.

Piha jaetaan toiminnallisesti pienten ja isojen oppilaiden käyttöön. Esiopetukselle tehdään erillinen aidattu leikkipiha. Myös piha-alueet palvelevat iltaisin kaikkia alueen asukkaita.

bottom of page