top of page

Uusi Pilke-päiväkoti aukeaa Vuorekseen elokuussa

Vuorekseen avautuu uusi päiväkoti.

Satu Lepistö

7.4.2021

Pilke Päiväkodit Oy:n tiedepäiväkoti Hokaus aloitti Vuoreksessa toimintansa vuonna 2016 viisiryhmäisenä. Kasvavassa ja kehittyvässä Vuoreksessa on paljon lapsiperheitä ja jo puolen vuoden jälkeen Hokaus laajensi toimintaansa. Tällä hetkellä Hokauksessa toimii kahdeksan ryhmää ja se on saamassa kylkeensä ”pikkusisaruksen”, kun tiedepäiväkoti Komeetta avaa ovensa samalla tontilla tämän vuoden elokuussa.
Vuoreksessa on ollut jatkuvasti pulaa päiväkotipaikoista, sillä Vuores on kasvanut voimakkaasti ja alueelle on muuttanut paljon lapsiperheitä. Siksi uudelle päiväkodille on tilausta alueella.
- Uusi yksikkö vähentää osaltaan painetta kunnalliselta puolelta, sanoo Pilke Hokauksen päiväkodinjohtaja Kirsi Kurkinen. – Se, että Pilke Päiväkodit laajentaa toimintaansa täällä kertoo myös asiakastyytyväisyydestä meitä kohtaan.
Pilke Päiväkodit Oy tarjoaa varhaiskasvatusta, esiopetusta, iltapäiväkerhotoimintaa sekä lastenhoidon palveluja. Päiväkoti toimii palvelusetelillä, eli varhaiskasvatus maksaa asiakkaalle saman kuin kunnallisessa päiväkodissa. Hokauksessa eli tällä hetkellä Vuoreksessa jo toimivassa Pilke Päiväkodissa on 141 paikkaa, elokuussa avattava Komeetta tuo Vuorekseen neljä päivähoitoryhmää lisää.Lapset ovat kasvaneet tutussa päiväkodissa

Vuoreksen nuoruus kaupunginosana näkyy muun muassa siinä, että Pilke Hokauksen aloittaessa vuonna 2016 alueelle muuttaneissa lapsiperheissä oli hyvin paljon pieniä alle 3-vuotiaita lapsia. Lapset ovat kasvaneet tutussa päiväkodissa ja kun esimerkiksi esikouluun siirtyviä oli ensimmäisenä vuonna kahdeksan, tänä vuonna heitä on peräti 33. Siksi erityisesti pienten lasten paikoista on ollut pulaa.
- Vaihtuvuus on meillä ollut hyvin pientä, kertoo Kirsi Kurkinen. – Moniin perheisiin on tullut lisää lapsia ja usein vapautuvat paikat ovat täyttyneet lasten pikkusisaruksilla, hän lisää.
Samalle tontille Hokauksen kanssa nousevan Komeetan kanssa tullaan tekemään tiivistä yhteistyötä. Erillisillä yksiköillä tulee olemaan omat johtajansa.
- Meille Pilkkeessä on tärkeää, että esimies on päiväkodin arjessa läsnä, joten lapsimäärä sekä asiakas- ja hallinnollinen työ voisivat kasvaa yhdellä johtajalla liian suuriksi, Kurkinen sanoo.
Kurkinen sanoo nauttivansa työstään.
- Lapset ovat se syy, miksi haluan olla tällä alalla, Kurkinen sanoo.

Lapselle tärkeintä on syli

Uuden päiväkodin seinät alkavat olla jo pystyssä. Päiväkodeilla tulee olemaan yhteinen piha, joten lähellä tapahtuvan rakentamisen vuoksi Hokauksessa on mietitty viime aikoina paljon esimerkiksi turvallisuusasioita. Myös pysäköinnin sujuvuus saattoliikenteessä on mietityttänyt Kurkista.
- Uusi päiväkoti tuo mukanaan lisää työntekijöitä ja saattoliikennettä varsinkin aamuisin ja iltapäivisin. Vuoreksessa halutaan muutosta katupysäköintiin, sillä täällä on liki mahdotonta pysäköidä katujen varsille missään, Kurkinen sanoo. – Uuden päiväkodin valmistuessa olisi hyvä saada lisäpysäköintiä kadun varteen. Tähän asti se on toiminut hyvin, mutta sen toimimisesta ja turvallisuudesta on huoli jatkossa. Tämän varmistamiseksi tulemme tekemään kaikkemme, hän sanoo.
Laadukas varhaiskasvatus on lapselle tärkeää. Kirsi Kurkisen mukaan se varmistetaan lapselle varsin yksinkertaisilla, arkisilla asioilla.
- Se, että ammattitaitoisia kasvattajia on riittävästi ja että he ovat herkkiä lapselle, on tärkeää. Lapsi tarvitsee syliä ja aikuista, joka ymmärtää lapsen tarpeet. Yhteistyön onnistuminen vanhempien kanssa on erittäin tärkeää, Kirsi Kurkinen toteaa.

bottom of page