top of page

Uusi suunta nuorten elämään Linja 20 -hankkeen kautta

Linja 20 -hanke pyrkii tavoittamaan 18-29-vuotiaita nuoria aikuisia, jotka eivät ole tällä hetkellä työssä tai aktiivisesti opiskelemassa.

Sofia Tuohimaa

3.3.2021

Linja 20 –hanke tukee nuoria aikuisia kun he tarvitsevat neuvoja tai tukea eri elämäntilanteissa.
Euroopan sosiaalirahaston rahoittama TampereMission, Diakonissalaitoksen Vamoksen ja Tamkin yhteishanke Linja 20 –hanke käynnistyi syyskuussa 2020. Projektissa toimii valmentajat Emmi Hynninen, Ville Mäkelä ja Katja Lehtinen. Lisäksi hankkeessa työskentelee projektipäällikkö Laura Selin-Hannola ja osa-aikaisesti kaksi asiantuntijaa Tampereen ammattikorkeakoulusta.
Hervannan Sanomat haastatteli Emmi Hynnistä ja hankkeen projektipäällikköä Laura Selin-Hannolaa.  
Hanke on suunnattu 18-29-vuotiaille nuorille aikuisille, jotka eivät tällä hetkellä ole työelämässä tai aktiivisesti opiskelemassa.
- On monenlaisia tilanteita, jotka aiheuttavat nuorten elämässä vaikeuksien kasaantumista, sanovat Hynninen ja Selin-Hannola. -Nuorella saattaa olla hankaluuksia esimerkiksi sosiaalisissa suhteissa ja koulunkäynnissä.  

Linja 20 –valmentajat haluavat tavoittaa työ- ja kouluelämän ulkopuolella olevia nuoria 

Hankkeen tarkoituksena on tavoittaa palveluiden ulkopuolella olevia nuoria ja tarjota heille tukea ja toimintaa.
- Kehittelemme uusia tapoja tavoittaa nuoria, Hynninen ja Selin-Hannola kertovat. -Toivottavasti mahdollisimman monet nuoret löytävät meidät.  
Hankkeen valmentajiin saa parhaiten yhteyden www.linja20.fi -osoitteen sähköisen lomakkeen avulla sekä sosiaalisen median kautta tai puhelimitse.  
- Tarjoamme hankkeessa sekä yksilö- että ryhmämuotoista tukea. Kaukajärvi-Annala-alueella toteutamme kohtaamispaikkatoimintaa koronarajoitusten sallimissa puitteissa. Nuoret voivat myös ehdottaa ideoita toiminnan sisällöksi.
- Näemme nuoria kasvotusten turvavälit huomioiden ja tarvittaessa hoidamme asioita myös etäyhteyksien kautta, Hynninen ja Selin-Hannola sanovat.  
Hankkeella on suunnitteilla tulevalle kesälle vuokrata puutarhapalsta ja toteuttaa retkiä ja leirejä. Syksyllä alkaa vertaismentoritoiminta, jossa nuori saa toisesta nuoresta tukihenkilön.
- Haluamme auttaa nuorta löytämään omia voimavaroja ja uutta virtaa, Hynninen ja Selin-Hannola sanovat.  

Kaukajärvi ja Annala otollisimpia paikkoja hankkeelle 

Tilastojen ja alueen toimijoiden mukaan Kaukajärvi-Annalan alue on toiminnalle hyvä paikka, koska alueella on paljon nuoria aikuisia, jotka eivät ole koulu- tai työelämässä. Hankkeessa kehitetään alueellista yhteistyötä jo olemassa olevien palveluiden ja toimijoiden kanssa.
- Toimivalla yhteistyöllä saamme nuoria paremmin palvelevia palveluita.

bottom of page