top of page

Uusia tukimastoja Hervannan ja Kaukajärven puistoihin

Tukimastoille sopivien paikkojen löytäminen kaavoitetuilta alueilta on vaikeaa, koska alueet on usein jo rakennettu täyteen. Kuva: DNA

DNA rakentaa Hervantaan ja Kaukajärvelle kolme uutta 5G-matkapuhelintukimastoa. Asemille on löydetty paikat puistoista.
Tukiasemille on pitänyt hakea poikkeusluvat, koska niiden sijoituspaikat poikkeavat asemakaavoihin merkityistä alueiden käyttötarkoituksista.
Hervannan Lintupuiston ja Kaukajärven Solkimäenpuiston tukimastoille myönnetyt poikkeamisluvat ovat lainvoimaisia. Viimeisimpänä yhdyskuntalautakunta myönsi 7.3. poikkeamisluvan Kaukajärven Isolammenpuistoon tulevalle mastolle. Sen 30 vuorokauden valitusaikaa on vielä jäljellä. Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

29.3.2023

Lähelle palvelujen käyttäjiä

Tukimastojen sijoittamisesta käydään keskustelua joka puolella. Sopivien paikkojen löytäminen kaavoitetuilta alueilta on vaikeaa.
– Kaupungit ovat haastavia, koska alueiden asemakaavat on jo tehty ja alueet rakennettu täyteen, Dna:n radioverkkojohtaja Jarkko Laari toteaa.
– Mastot on kuitenkin saatava sinne, missä käyttäjät ovat, jotta niistä olisi hyötyä. Kun joudutaan asutuksen keskelle ja puistoalueille, tehdään esimerkiksi maisemahaittaan liittyviä muistutuksia. Ne pyritään kyllä aidosti huomioimaan. Tampereelle tulevista mastoista on käyty kaupungin kanssa keskusteluja ja etsitty sopivia vaihtoehtoja.
Laarin mukaan keskelle metsää rakennettavasta masto ei häiritse asukkaita, mutta palveluiden näkökulmasta se ei paranna yhteyksiä, eikä investointi ole silloin kannattava.

Mastot 42 metriä korkeita
"Mastot on kuitenkin saatava sinne, missä käyttäjät ovat, jotta niistä olisi hyötyä."

Suunnitellut mastot muistuttavat toisiaan. Niiden korkeus on 42 metriä, teknisen tilan koko vaihtelee alle kymmenestä liki 30 neliömetriin riippuen siitä, onko kyse pelkästä mobiiliverkon parantamisesta, vai mobiili- ja valokuituverkon yhteishankkeesta.
Useimmiten samaan mastoon tulee kahden tai kolmenkin operaattorin laitteet. DNA vuokraa mastoinfrastruktuuria, joten samalle alueelle ei yleensä tarvitse tehdä useampaa mastoa.
Nähtävänä olleista suunnitelmista tehtiin muistutuksia, joissa otettiin kantaa esimerkiksi maston mahdollisesti aiheuttamiin terveyshaittoihin, maisemalliseen haittaan, haittaan puiston virkistyskäytölle ja asuntojen arvon alenemiseen.
Mastojen rakentaminen alkaa, kun rakennusluvat on myönnetty. Työt kestävät puolesta vuodesta vuoteen.

bottom of page