top of page

Valitsijayhdistysten viesti äänestäjille seurakuntavaaleissa

Muun muassa yhdenvertaisuus ja kristillisten arvojen säilyminen yhteiskunnassa ovat tärkeitä arvoja valitsijayhdistyksille. Kuvituskuva.

Seurakuntavaalit lähestyvät. Ennakkoäänestys järjestetään 8.-12. marraskuuta ja varsinainen äänestyspäivä on 20. marraskuuta. Ennakkoon voi äänestää kaikissa ennakkoäänestyspaikoissa, mutta vaalipäivänä vain oman seurakunnan äänestyspaikassa. Tässä jutussa esittelemme Tampereen Eteläisen seurakunnan valitsijayhdistykset ja heidän seurakuntavaaleissa ajamansa asiat. Esitimme jokaiselle valitsijayhdistykselle kolme kysymystä: 1) Mitkä ovat tavoitteenne seurakuntavaaleissa? 2) Mitä asioita olette painottaneet ehdokasvalinnassa? 3) Mikä on viestinne äänestäjille?

Suvi Roselli

2.11.2022

Kaikkien kirkko -ryhmä

1) Tavoitteemme seurakuntavaaleissa on päästä asemaan, jossa edustajamme voivat edistää yhdenvertaisuutta, erilaisuuden kunnioitusta ja avoimuutta kirkon hallinnon eri tasoilla. Nämä tavoitteet nousevat kristillisistä ihanteista. Kirkon tulee olla yhdenvertaisten ja tasa-arvoisten jäsentensä yhteisö: Jumalan armon ja rakkauden tulee näkyä kaikessa kirkon toiminnassa. Kirkon tulee olla eettinen edelläkävijä toisten ihmisten huomioimisessa, ympäristöstä huolehtimisessa ja hallinnon avoimuudessa. Näiden tavoitteiden eteen olemme sitoutuneet tekemään työtä.
2) Ehdokasvalinnassa olemme painottaneet ehdokkaittemme sitoutumista periaatteisiimme ja vaaliohjelmaamme. Meitä kun äänestää, saa mitä tilaa.
3) Viestimme jokaiselle seurakuntamme jäsenelle on: olet tärkeä. Vaaleissakin kirkon jäsenyys riittää. Äänestämällä vaikutat koko evankelis-luterilaisen kirkkomme linjauksiin ja päätöksiin, sillä nyt valittavat luottamushenkilöt vaikuttavat kirkolliskokouksen kokoonpanoon ja siten koko kirkon tason päätöksiin.

Kirkkodemarit ja sitoutumattomat

1) Toimimme sen kirkon puolesta, jossa ketään ei jätetä yksin, jossa kaikki ihmiset ovat samanarvoisia, jossa kirkko on kaikille turvallinen yhteisö, ja jossa tuemme lähimmäisiä lähellä ja kaukana.
2) Listallamme on sekä SDP:n jäseniä että sitoutumattomia ehdokkaita, jotka kannattavat sosialidemokraattista arvomaailmaa ja hyväksyvät vaaliohjelmamme.
3) Seurakuntavaaleissa valitut luottamushenkilöt vaikuttavat paikallisseurakunnan hallinnon ja talouden lisäksi hiippakuntavaltuuston ja kirkolliskokouksen vaaleissa sekä piispanvaaliin. Paikallisilla vaaleilla vaikutetaan siis koko kirkon suuntaan ja kirkon uudistumiseen. Siksi seurakuntavaaleissa kannattaa äänestää.

Kokoomus ja sitoutumattomat

1) Kokoomuksen ja sitoutumattomien ryhmän mielestä kirkon ja seurakunnan tulee olla näkyvillä ja lähellä ihmistä. Yksi kirkon perustehtävistä on avuntarvitsijoista huolehtiminen (heikompiosaiset, perheet, nuoret, aikuisväestö, ikäihmiset). Seurakunnan tulee auttaa hädän hetkellä ja ahdistuksen hälventämisessä matalalla kynnyksellä ja avuntarpeen kohdatessa.
Kirkon keskeinen tehtävä on messut ja toimitukset, jotka ovat seurakunnan sydän. Me kannustamme ja rohkaisemme monimuotoisiin ja seurakuntalaisia osallistaviin toimintamuotoihin. Tavoitteemme on, että tamperelaisissa seurakunnissa vallitsee salliva ilmapiiri, jossa kaikkien on hyvä olla.
Kannamme vastuuta tulevista sukupolvista. Seurakuntien toiminnan tulee olla kestävän kehityksen periaatteiden mukaista, torjua omalta osaltaan ilmastonmuutosta ja suojella monimuotoista luontoa.
2) Ehdokkaiden oma kiinnostus ja halu olla mukana kehittämässä seurakuntien ja seurakuntayhtymän toimintaa on tärkeää. Arvostamme myös osaamista ja kokemusta yhteisten asioiden hoitamisesta. Mukaan saimme muutamia uusia ehdokkaita, jotka tuovat uutta näkemystä keskusteluun ja päätöksentekoon.
3) Meidän seurakuntamme on sekä kehittyvä että perinteitä vaaliva. Kotikaupunkimme tavoin olemme toiminnassamme edelläkävijöitä ja uudistuvia, teemme rohkeita avauksia. Haluamme kehittää toimintaa niin, että luottamushenkilöt ja seurakuntalaiset voivat olla entistä enemmän mukana jo päätösten suunnitteluvaiheessa. Luottamushenkilöinä haluamme vaikuttaa, antaa osaamistamme ja tuoda näkemyksiämme yhteisen kirkon ja seurakunnan rakentamiseen.
Ryhmämme osallistuu aktiivisesti päätöksentekoon ja siihen liittyvään keskusteluun sekä laadimme valtuustoaloitteita. Kannustamme kehittämään tapoja, joilla seurakuntalaiset voidaan ottaa entistä enemmän mukaan toiminnan kehittämiseen, esimerkiksi laajentamalla osallistuvaa budjetointia.

Yhdistynyt seurakuntaväki

1) Toimimme yhdessä ja avaamme ovia uusille mahdollisuuksille. Luomme edellytyksiä hengelliselle kasvulle. Edistämme vapaaehtoistoimintaa. Tuemme taloudellisten voimavarojensa tarkoituksenmukaista käyttöä.
Tuemme kristillistä kasvatusta. Meille on tärkeää kristillisten arvojen säilyminen yhteiskunnassa, avioliitossa, perhe-elämässä ja kasvatuksessa. Näemme lapset, nuoret ja nuoret aikuiset kirkkomme tulevaisuutena.
Lapsi- ja nuorisotyöstä tulee rakentaa silta nuorten aikuisten hengelliseen toimintaan ja koko seurakuntatyöhön. Huolehdimme lähimmäisistä lähellä ja kaukana. Tuemme lähetystyötä, evankeliumin julistamista sekä avustustyötä lähellä ja kaukana. Kannamme vastuuta luomakunnasta – elinympäristömme säilymisestä.
2) Ehdokkaamme osallistuvat seurakuntaelämään, sitoutuvat Raamattuun, kirkkomme uskoon ja tunnustukseen, sitoutuvat kristillisiin arvoihin ja kannattavat kristillistä avioliittoa, joka on miehen ja naisen välinen.
3) Äänestämällä yhdistyneen seurakuntaväen ehdokkaita äänestätte ehdokkaita, joilla on hyvä tuntemus Eteläisen seurakunnan toiminnasta. Nyt valittava seurakuntaneuvosto valitsee uuden kirkkoherran alkuvuodesta 2023.

bottom of page