top of page

Vapaa-aikakeskuksen kunnostamissuunnitelma etenee

Hervannan vapaa-aikakeskus on tullut käyttöikänsä päähän ja tarvitsee remonttia. Remonttihanke etenee.

Hervannan Sanomat

26.5.2021

Hervannan vapaa-aikakeskuksen hankesuunnitelma hyväksyttiin 19.5.2021 asunto- ja kiinteistölautakunnassa jatkosuunnittelun pohjaksi. Vapaa-aikakeskus, joka on vuodelta 1979, on tulossa käyttöikänsä päähän paitsi rakennus- ja taloteknisesti niin myös toiminnallisesti. Tavoitteena on keskittää nykyisin kirjastotalossa sijaitsevat nuorisopalveluiden tilat samaan rakennukseen liikuntapalveluiden tilojen kanssa ja lisätä tilojen yhteis- ja monikäyttöisyyttä.
Alustavan aikataulun mukaan rakennuksen toteutussuunnitelmat voisivat valmistua elokuussa 2022 ja tällöin rakennustyöt valmistuisivat syyskuussa 2024. Hanke toteutetaan kokonaisurakkana. Tarveselvitysvaiheessa hankkeen kustannusarvio oli 8,4 miljoonaa euroa, mutta hankesuunnitelmaan perustuvissa laskelmissa kustannusarvio on noussut 11,4 miljoonaan euroon. Merkittävimpiä syitä kustannusarvion kasvamiseen ovat sokkeleiden, julkisivun ja vesikaton arvioitua suuremmat korjaustarpeet. Julkisivu ja vesikatto joudutaan tarkentuneiden selvitysten mukaan uusimaan kokonaisuudessaan.
Rakennushistoriallisesti merkittävä Raili ja Reima Pietilän suunnittelema Hervannan vapaa-aikakeskus sijaitsee keskeisesti Hervannassa hyvien liikenneyhteyksien varrella ja palvelee laajasti kuntalaisia, alueen lapsia ja nuoria sekä urheiluseuroja. Vapaa-aikakeskus toimii alueen asukkaiden liikunta- ja kokoontumistilana. Päätilana on suuri liikuntasali, jonka yhteydessä on kahvila- ja aulatila. Vapaa-aikakeskuksessa on useiden eri liikuntalajien harjoitussaleja, nuorisopalveluiden kokoontumis- ja harrastetiloja, apu- ja yhteiskäyttötiloja sekä ulosvuokrattavia monikäyttötiloja.
Hankkeen rakenneratkaisuissa pyritään ottamaan huomioon rakennuksen historialliset arvot mahdollisuuksien mukaan tinkimättä rakenteiden toimivuudesta. Rakennuksen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastaa Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy.
Hankesuunnitelmassa tilojen sijoitusta on tarkennettu saadun palautteen mukaan. 0-kerrokseen tulee liikuntapalveluiden liikunta- ja kuntosalitiloja, nuorisopalveluiden tiloja, yhteiskäyttötiloja sekä sosiaali-, puku- ja pesuhuone että taloteknisiä tiloja. Ensimmäiseen kerrokseen sijoittuu liikuntapalveluiden liikunta- ja yleisötiloja, yhteiskäyttötiloja, liikuntavälinevarastoja, puku- ja pesuhuoneet, ulosvuokrattavia tiloja sekä toimistotiloja. Toiseen kerrokseen tulee kokous- ja toimistotiloja sekä taloteknisiä tiloja.
Rakennukseen valitaan mahdollisimman energiatehokkaat järjestelmät ja laitteet. Toteutusratkaisuissa huomioidaan tilojen erilaiset käyttöajat ja -mahdollisuudet sekä järjestelmien helppokäyttöisyys, huollettavuus ja turvallisuus. Kaikkiaan 5920 bruttoneliömetrin suuruisen rakennuksen vanhentuneet tai ongelmia aiheuttavat rakenteet ja järjestelmät uusitaan ja korjataan toimimaan oikein.

bottom of page