top of page

Vuohenojalle ei ole näillä näkymin tulossa ratikkapysäkkiä

Vuohenojalle halutaan ratikkapysäkki, mutta näillä näkymin pysäkkiä ei tulla saamaan. Kuva: Pekka Ohtokangas

Messukylän Omakotiyhdistys ja läheisten alueiden omakotiyhdistykset haluaisivat ratikkapysäkin Vuohenojalle. Pysäkkiä tuskin tulee. Tässä jutussa Nysseltä kerrotaan perustelut.

HerSa

8.3.2023

Helmikuun 22. päivän lehdessä kerroimme aloitteesta, jolla halutaan ratikkapysäkki Vuohenojalle. Nyt Nysseltä vastataan miksi pysäkkiä ei tule.
– Jokaisen pysäkin tarve katsotaan yksilöllisesti. Pysäkillä tulisi olla riittävästi käyttäjiä joko asutuksen tai muiden toimintojen myötä. Lisäksi on mietittävä mikä on alueen palvelu ilman pysäkkiä, joukkoliikenneinsinööri Petri Hakala kertoo.
Hakalan mukaan Vuohenojan tapauksessa nykyinen maankäyttö pysäkin ympäristössä on pienimuotoista.
– Alueella ei myöskään ole näköpiirissä maankäytön kehittymistä, esimerkiksi luontoarvojen vuoksi.
– Iidesjärven ja sen ympäristön alueella on tosiaan niin luontoarvoja kuin virkistysaluetta. Esimerkiksi voimassa olevassa maakuntakaavassa ja Tampereen kantakaupungin yleiskaavassa Iidesjärven itäisellä rannalla on laajasti niin luonnosuojelualue kuin virkistysalue -merkintöjä. Se käytännössä tarkoittaa, ettei uutta maankäyttöä ole näköpiirissä pysäkin lähistöllä.
Tilaakaan paikalla ei ole, paikan sijoittuessa isojen katujen ja järven väliin.
– Pysäkin saavutettavuus olisi lisäksi heikko Messukylänkadun suunnalta korkeuserojen ja Hervannan valtaväylän estevaikutuksen myötä.
– Valtaväylän estevaikutuksella tarkoitan sitä, että esimerkiksi valtaväylän itäpuolella ja Messukylänkadun eteläpuolella oleva alue on kartalta katsottuna lähellä ratikkarataa ja pysäkkivarausta, mutta todellinen matka pysäkille on pidempi. Tämä siksi, että valtaväylän länsipuolelle päästäkseen tulee se ylittää Messukyläntien siltaa pitkin, josta aiheutuu kiertoa. Tämä aiheuttaa kulkureitille myös korkeuseroja matkan pidentymisen lisäksi.
Vaihtopysäkkinäkään Vuohenoja ei ole välttämätön.
– Kangasalan suunnalta vaihto Hervantaan onnistuu jo idempänä linjalle 6. Kalevantien suuntaan vaihto onnistuu Hakametsän pysäkillä linjojen 3 ja 7 välillä.
– Aluetta palvellaan sen palvelutasomäärittely täyttäen Kalevantien ja Iidesrannan erinomaisella liikennetarjonnalla. Alueen läpi kulkee kaksi runkolinjaa 6 ja 9/19, sekä lisäksi seuturunko 40.

bottom of page