top of page

Vuoreksessa riittää julkista taidetta- oletko jo bongannut kaikki?

Vuoreksessa on paljon julkista taidetta. Vaatii aikaa ja tarkkoja silmiä nähdä se kaikki.

Satu Lepistö

12.5.2021

Tamperelaisyritys Frei Zimmer on ollut kaupungin tilaamana koordinoimassa Vuoreksen taidetta ja laatimassa Vuoreksen taideohjelmaa. Ensimmäisen kerran Vuoreksen taide oli esillä jo vuonna 2005 järjestetyssä ”Vuores-mahdollisuus taiteelle” -seminaarissa. Vuonna 2006 tarkoitukseen koottu epävirallinen työryhmä laati kaksi taideohjelmaa, joissa pohdittiin Vuoreksen taidetta. Frei Zimmer teki Vuoreksen taideohjelman hankesuunnitelman, joka julkaistiin vuonna 2007.
- Frei Zimmer on taiteen ja rakentamisen väliin jäävään tyhjään kohtaan sijoittuva yritys, joka konsultoi taidehankkeita rakentamisen yhteyteen ja madaltaa kynnystä toteuttaa taidetta rakennusprojekteissa, kertoo Frei Zimmerin toimitusjohtaja ja taiteellinen johtaja Tuula Lehtinen.
Lehtisen ja arkkitehti Lassi Kosusen yhdessä perustaman yrityksen toiminta lähti liikkeelle Vuoreksen taideohjelman laatimisesta vuonna 2014. Vuoreksen taideohjelmassa määritellään taiteen teemat, sijoittelu ja toteuttamisen periaatteet.
Jaakko Himasen ja Laura Uimosen tekemä taideohjelma oli laaja-alaisesti valmisteltu Vuoreksen taiteen ohjelmaehdotus. Frei Zimmer koordinoi Vuoreksen taidetta ohjelman mukaisesti vuosina 2002-2017 käynnissä olleen Vuores-projektin päättymiseen asti.
- Olisimme toivoneet, että olisimme saaneet jatkaa Vuoreksen julkisen taiteen koordinointia järjestelmällisemmin kuin se tehdään nyt. Nyt se on yksittäisten rakennusyhtiöiden varassa, millaista taidetta Vuorekseen jatkossa tulee, sanoo Lehtinen.
Taidetta tulee jossakin muodossa kaikkialle Vuorekseen, sillä alueelle rakennettaviin rakennuksiin on määritelty taidevelvoite. Vuoreksen taidevelvoite koskee kaikkea yhtiömuotoista rakentamista.
- Tampereella ei ole päästy vielä kunnolla sellaiseen pisteeseen, että rakennusyhtiöiltä kerättäisiin pienet rahasummat yhteen, joilla rakennutettaisiin jokin isompi teos. Osan tästä rahasta voisi merkitä alueella tapahtuvaan kulttuuritoimintaan käytettäväksi, sanoo Lehtinen. –Tällainen varojen rahastoiminen ei ole onnistunut Tampereella. Muissa kaupungeissa kohteissamme näin on jo tehty, ja se on toiminut hyvin. Vuoreksessa on määritelty kerrosneliöiden mukaan, kuinka paljon taloudellisesti yhtiöön toteutettavaan taiteeseen tulee satsata.
Lehtisen yritys on toteuttanut useita taiteen ja rakentamisen projekteja ympäri Suomen. Tampereen Ratikan taideohjelma on sen käsialaa, samoin Tampereen rantatunnelin teokset.
- Kaupunkitaide on kaikista demokraattisin tapa tehdä taidetta, sanoo Lehtinen. – Se on luontevin ympäristö taiteelle, koska siellä taide on näkynyt alun perin. Taide antaa Vuorekselle oman tärkeän leimansa ja lisää sen elävyyttä.
Korona-aikana moni on välttänyt ylimääräisiä menoja ja esimerkiksi museoissa käyntejä sekä kulttuurielämyksiä. Taiteen ystävälle paljon julkista taidetta samalle alueelle yhdistävä Vuores voi olla virkistävä visuaalinen kokemus.
Vuoreksessa voi viettää päivää taideteoksia satunnaisesti katsellen ja löytöretkeillen tai vaihtoehtoisesti järjestelmällisesti teoksia etsien ja niiden taustatietoihin ja taiteilijoihin tutustuen. Osa teoksista on parhaimmillaan kirkkaassa auringonpaisteessa, mutta osa on hienoimmillaan pimeässä valaistuna. Siksi katseltavaa riittää useammallekin kierrokselle.
Useissa Vuoreksen teoksissa näkyy teemana luonto ja varsinkin ne, jotka kuvaavat paikalla aiemmin sijainnutta luontoa ja/ tai ihmisen luontosuhdetta nousevat kiinnostavina esiin. Lista Vuoreksen taidekohteista löytyy Vuores-portaalista osoitteesta https://vuores.fi/taide/taideteokset-listana.

bottom of page