top of page

Vuores jatkaa rakentumistaan lähivuosina

Tälle alueelle nousee uutta - asumista, julkisia palveluita, pysäköintiä ja kaupallisia palveluita, sekä kaunis Vuores-aukio. Kuva: Tampereen kaupunki.

Tänä vuonna järjestetään arkkitehtuurikilpailu

Milla Zuev

30.4.2024

Vuoreksen keskustakorttelin ja Vuoresaukion ympäristön käyttötarkoitusta muuttava asemakaavamuutos on aluillaan. Kaavatyöstä ja sen tavoitteista kertova osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 25.4. - 16.5.2024. Nähtävillä olon aikana mielipiteitä kaavasta voi jättää kaupungin kirjaamoon.

Tavoitteena on vahvistaa Vuoreksen keskustan kaupallisia palveluita, julkista palveluverkkoa ja viimeistellä korttelit tarkoituksenmukaisella ja alueen tarpeita vastaavalla rakentamisella.

Suunnittelualue sijaitsee 8 kilometriä Tampereen keskustasta etelään ja on pinta-alaltaan noin 2,6 hehtaaria. Se rajautuu lännestä Vuoreksen puistokatuun, sekä Asuntamaanrinteeseen ja Vuoresraittiin. Kaupunki omistaa alueen.

Mitä alueelle tulee lopulta nousemaan, tulee vahvistamaan kesä-joulukuussa 2024 käytävä arkkitehtuurikilpailu. Asemakaavamuutos on ajoitettu vuodelle 2025. Koska arkkitehtuurikilpailua ei ole vielä käyty, rakentuvasta alueesta ei ole olemassa havainnekuvia.

Muutosalueet

Vuoreksessa rakennetaan yhteensä neljä korttelia. Alue on vain osittain rakennettu tällä hetkellä aikana, jolloin Vuores 2010-luvulla alkoi rakentua.

Eteläosassa olevalla tontilla sijaitsee Puistokoulun siirtokelpoiset väistötilat. Keskiosassa sijaitsee liikekeskus Klaava, jossa on päivittäistavarakauppa, seurakuntakoti ja neuvola. Klaavan on tarkoitus laajentua, mutta sen laajentumista varten asemakaavoitettu liikerakennusten tontti on väliaikaisesti vuokrattuna pysäköinnille. Muilta osin tämä kortteli on rakentamaton.

Etelässä ja idässä alue rajautuu asuinkerrostaloihin ja rivitaloihin. Pohjoispuolella on viisikerroksinen asuinrakennusten kortteli.

Vuoresaukiosta on tarkoitus rakentua korkeatasoinen ulkotila, joka kytkeytyy yhteen virkistysalueverkostoon yli Vuoreksen puistokadun. Alueelle on tarkoitus tulla kestävää rakentamista sekä monipuolista, laadukasta asumista. Yksi mahdollisuus on asuin-, liike-, ja palvelurakentamista yhdistävä rakennustyyppi, ja myös erityisryhmien asumista tutkitaan.

Esittelytilaisuus yleisölle 2.5.

Keskustakorttelin ja Vuoresaukion ympäristön asemakaavamuutosta esitellään torstaina 2. toukokuuta kello 17–19 Vuoreksen koululla, osoitteessa Rautiolanrinne 2. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Osittain toteutunut kaupunginosa

Yhdyskuntasuunnittelupäällikkö Hanna Montonen Tampereen kaupungilta kertoo, että nyt rakennettava osa Vuoresta on eräänlainen “toteutumaton pala.” 15 vuotta sitten Vuoreksen kaupunginosaa kaavoitettiin, keskusta-alueen ajatuksena oli “pikkukaupunki luonnon helmassa.” Montosen mukaan suuri osa ajatuksesta onkin jo toteutunut – esimerkiksi puistot ja yleiset alueet ovat kaupunkimaisia. Keskustakortteli on kuitenkin saanut odottaa rakentumistaan.

– Tulossa on rakentamista, jonka on sovittava Vuoreksen omaleimaiseen kaupunkikuvaan ja on tehokkuudeltaan keskustakortteliksi nimitettävän alueen mukaista. Palveluita, julkisia ja kaupallisia, todennäköisesti asumiseen yhdistettynä. Lisäksi hieno hiomaton timantti Vuores-aukio on olemassa, mutta se ei ole vielä päässyt elementtiinsä, Montonen sanoo.

Montosen mukaan alkava muutos on hyvin toivottu – alueelle ja keskustaan saadaan viihtyvyyttä ja keskusta saadaan rakennettua loppuun. Tavoitteena on ylläpitää vuoreslaisen rakentamisen ominaispiirteitä - kaupunkimaisuutta, mutta pikkukaupunkimaisuutta, joka muodostunee katujulkisivuista, yleisistä alueista, aukioista ja puistoista.

Vuorekseen on myös toivottu suurempaa kauppaa - minkä rakentuminen kuitenkin liittyy eri kaavaan, Linnainmaan ratikkakaavaan. Isomman kaupan rakentaminen ei vielä ole työn alla, ja on Montosen mukaan kaavoitusohjelmassa vielä kaukana nykyhetkestä, näillä näkymin tulossa harkintaan vasta vuoden 2027 asemakaavamuutoksissa. Montosen mukaan isomman kaupan rakentaminen toki liittyy Vuoreksen kehittymiseen, mutta on tulevaisuudessa pidemmällä. Nykyinen käynnissä oleva kaavamuutos toki ihannetapauksessa tulee kehittämään myös Vuoreksen kaupallisia palveluita itsessään. Hypermarketin rakentamista kaavat eivät kuitenkaan tällä hetkellä Montosen mukaan mahdollista.

Asuminen ja julkiset palvelut

– Kaavan aloituskokousta pidettäessä asumiseen Vuoreksessa kaivattiin kovasti laadukkuutta. Vuores tunnetaan perheiden kaupunginosana. Keskustassa on kuitenkin paljon pieniä asuntoja. Haluaisimme huolehtia siitä, että keskustaan rakentuu myös isompia asuntoja sekä erityisasumista, ja myös pysäköinnin tehokasta rakentamista. Haluamme alueelle monipuolista asumista, mutta esimerkiksi pysäköinnin tehokas rakentaminen vaikuttaa asumisen hintaan sikäli, että se ei välttämättä ole kohtuuhintaista, Montonen mainitsee.

Vuores on tunnettu myös taiteestaan - eikä tästä ole tarkoitus uudessa kaavassa poiketa, sillä se on vuoreslaisen rakentamisen ominaispiirre.

– Alueelle haluttaisiin kivijalkakauppoja ja se tuntuu olevan tärkeää. Nykyinen kaava on 15 vuotta vanha, ja sen jälkeen kauppa ja palvelut ovat muuttuneet, Montonen sanoo.

Montosen mukaan Vuoreksen asukkaat ovat toivoneet lisää kaupallisia palveluita asuinalueelleen. Nyt uuden rakentamisen myötä syntyvä dynamiikka mahdollistaa sen, että kaupallisia palveluja voi rantautua alueelle enemmän.

Julkisten palveluiden osalta Vuorekseen on Montosen mukaan toivottu tiloja nuoriso- ja kirjastopalveluille.
– Varmasti parikymmentä vuotta sitten olisi ollut ilmiselvää, että kirjasto halutaan Vuorekseen, mutta vaihtoehtona voi olla muunkinlainen toiminta. Kaikki toiveet eivät ole vielä tulleet esiin, mutta varmasti palautteiden kautta saamme näitä kirjallisessa muodossa tietoomme, Montonen sanoo.

– Vuoreksen koulu puolestaan tuntuu olevan melko täynnä muidenkin kuin opetustilojen osalta. Nyt siellä toimivat nuorisopalvelut, mutta sinne halutaan muutama sata neliömetriä nuorisopalveluita ja niihin liittyviä tiloja, Montonen päättää.

bottom of page