top of page

Yhdessä kohti uutta

Kaukajärvellä juhlittiin Kaiku-hankkeen päättymistä ja uuden alkua.

Satu Lepistö

29.9. 2021

TampereMission Kaiku-hankkeessa on tavoitettu Kaukajärven alueen 60+ -ikäisiä asukkaita positiivisten kohtaamisten ja yksinäisyyden torjumisen merkeissä. Stean rahoittaman hankkeen nimi on sillä tavoin kuvaava, että vaikka itse hanke onkin nyt päättymässä sen ”kaiku” kantaa pitkälle.
Kaiku-hanke toimi syksystä 2018 ja on vakiinnuttanut Kaukajärven alueelle korttelikerhotoimintaa. Hankkeen päättyessä kerhotoiminta jatkuu avoimina Likellä® -kerhoina. Ne ovat alueen asukkaiden luomia kohtaamispaikkoja, joiden toiminta syntyy osallistujien omien kiinnostuksenkohteiden ja osaamisen perusteella ja jotka näin muotoutuvat asukkaiden itsensä näköisiksi. Kerhot on suunnattu yli 60-vuotiaille ja ikäihmisten kanssa viihtyville.
TampereMission Likellä -koordinaattori auttaa kerhon käynnistämisessä, mutta jatkossa ne toimivat vertaisesti johdettuina, eli ohjaaja löytyy usein kerholaisten joukosta.
- Likellä® -kerhoja perustetaan eri puolille kaupunkia, kertoo projektipäällikkö Arja Anttila TampereMissiosta.
- Kerhoissa jo ennen koronaa luodut suhteet ovat kantaneet monia korona-ajan yli. Kun toinen on tullut tutuksi kerhossa, on helpompaa ryhtyä jutulle vaikkapa kauppareissulla tai kutsua tutuksi tullut ystävä kylään.
Kerho mahdollistaakin ikäihmisen elinpiirin laajenemisen, mutta lähellä. Yhteisö syntyy lähipiirin ihmisten kanssa ja torjuu jo mahdollisesti syntynyttä yksinäisyyttä. Anttila kertookin kerhoissa syntyneen ystävyyssuhteita, jotka ulottuvat varsinaisen kerhotoiminnan ulkopuolelle.

Yhteinen juhla päätti vanhan ja aloitti uuden

Kaiku-hankkeen päättyessä vuoden 2021 lopussa TampereMissio halusi järjestää Haiharassa juhlat, jotka Anttilan mukaan symboloivat sekä vanhan päättymistä että uuden alkua. Alun perin suunnitelmissa oli yleisötilaisuus, mutta vaihteleva koronatilanne vaikutti tilaisuuden järjestämiseen siten, että se päätettiin lopulta järjestää rajatulle joukolle, eli kerhoihin osallistuneille. Toisaalta ratkaisu alkoi tuntua lopulta oikealta.
- Tästä tuli tällainen meidän oma juttu, jossa kerholaiset kohtaavat toisiaan, muistelevat menneitä ja suunnittelevat tulevaa. Tärkeintä on kuitenkin tämä hetki, jonka vietämme yhdessä esimerkiksi musiikista ja runonlausunnasta nauttien, kertoi Anttila hetkeä ennen yhteisen juhlan alkua.
Anttila kertoo, että kerhot ovat muotoutuneet asukkaille tärkeiksi. Nyt vietetty juhla tuntui sopivalta päätökseltä vanhalle ja samalla uuden aloitukselta.

bottom of page