top of page

Yliopiston Sähkötalo peruskorjataan

Sähkötalo on jo kauan ollut peruskorjauksen tarpeessa. Kuva: Tampereen yliopisto.

Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto on hyväksynyt tiistaina 26.3. Tampereen yliopiston Sähkötalon laajennussuunnitelman. Sähkötalo on yksi vanhimpia Suomen yliopistokiinteistöjen kiinteistöjä, joita ei ole vielä peruskorjattu. Rakennukset ovat peräisin 1960- ja 1970-luvuilta.

Milla Zuev

3.4.2024

Peruskorjauksessa osa nykyisestä rakennuksesta tullaan purkamaan, ja tilalle rakennetaan kolmikerroksinen laajennusosa. Kyseessä ovat talon C-, D-, O-, H-, G-, K-, ja L-osat. Sen sijaan peruskorjaus on tiedossa rakennuksen ABJ- ja EFNM-osille. Peruskorjaustöitä tullaan tekemään muun muassa palo-osastointiin, poistumisreitteihin, julkisivuun, lisälämmöneristykseen ja ensimmäisen sekä toisen kerroksen kokoontumistiloihin.

Peruskorjaus on toimitilajohtaja Pertti Iso-Mustajärven mukaan ollut tarpeellinen jo muutaman vuoden ajan. Mustajärvi kertoo, että peruskorjaus on odotettu – se, minkä vuoksi peruskorjausta ei ole toteutettu aikaisemmin, on Iso-Mustajärven mukaan johtunut yliopistofuusiosta, kun Tampereen kolme korkeakoulua yhdistyivät.

– Tällaisenaan rakennus on kuitenkin nykyisen käyttöikänsä päässä, Iso-Mustajärvi sanoo.

Remontti tulee kestämään yli kaksi vuotta. Se on peruja jo ajasta, kun Tampere3-yliopistofuusio toteutettiin. Tuolloin tehtiin toimenpideohjelma, jossa peruskorjaus määriteltiin tarpeelliseksi.

Toimivammat tilat

Sähkötalon remontin kustannukset tulevat olemaan joitakin kymmeniä miljoonia euroja. Purettavissa osissa on ollut käytössä työtiloja, tutkimustiloja ja opetustiloja Sähkötalon keskellä. Erityisesti muutokset tulevat näkymään Sähkötalon itä- ja länsipuolilla, koska pohjois- ja eteläpuolilta rakennus säilyy ennallaan.
Peruskorjauksella tavoitellaan myös toimivampia tiloja kaikille käyttäjille.

– Koko talon peruskorjaus ei kuitenkaan tuottaisi sitä hyötyä, mitä remontilla tavoitellaan, Iso-Mustajärvi sanoo.

– Sähkötalon tiloihin on suunniteltu uudet käyttäjät, ja osa rakennuksesta ei palvele enää heidän tarpeitaan. Rakennuksena Sähkötalo on sellainen, jossa on kolme osaa ja paljon opetustiloja sekä tutkimussiipiä, joita on kolme kappaletta. Toisessa päässä on paljon laboratoriotiloja. Purettavien siipen tilalle on tulossa tutkimuksen keskus, Research Hub, ja muut alueet peruskorjataan, Iso-Mustajärvi jatkaa.

Purettavat tilat ovat Iso-Mustajärven mukaan uuteen käyttötarkoitukseen sopimattomia ja heikossa kunnossa olevia, eivätkä ne ole toiminnallisesti riittävän hyviä rakennuksia.

– Nykyisellään rakennuksessa ei ole mahdollista toteuttaa yhtenäisiä tutkimusalueita, mikä ei toiminnallisesti ole hyvä ratkaisu.

Tutkimuksellinen keskus

Remontissa uudisrakennukseen toteutetaan tutkimusympäristö, johon tulee opetuslaboratorioita. Tutkimustilat keskitetään yhteen tutkimusympäristöön.

– Vanhoissa rakennuksen osissa tulee olemaan toiminnan kehittämistä, rakennuksen ykkösosassa opetusta ja kakkososassa tutkimus- ja henkilökunnan tiloja. Yhteen tilaan keskittäminen on järkevämpää, sillä näin tutkijat ovat lähellä toisiaan ja yhteistutkimuskin mahdollistuu paremmin, Iso-Mustajärvi sanoo.

Jos esimerkiksi yliopistolle ostetaan uusi tutkimuskäyttöön tarkoitettu laite, se on näin ollen monien tutkijoiden käytössä. Tarkoituksena on mahdollistaa nykyaikainen turvallinen työskentely-ympäristö.

Pienempi uudisrakennus

Suunniteltu uudisrakennus tulee olemaan neliömetreiltään nykyistä pienempi, mutta tehokkaampi ja se tulee sisältämään paljon laboratoriotiloja. Rakennuttajana hankkeella on kiinteistön omistaja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, mutta yliopisto on siinä tiiviisti mukana, sillä uusia tiloja rakennetaan ja vanhoja remontoidaan juuri yliopiston käyttöön.

Ensimmäisen vaiheen korjaus

– Jos kaikki menee hyvin, hanke alkaa jo huhtikuun alussa tekniikan siirrolla, Iso-Mustajärvi sanoo.
Mustajärven mukaan nyt toteutettava peruskorjaus on ensimmäisen vaiheen peruskorjaus, minkä jälkeen alkaa pohjoispuolen suunnittelu.

Purut on suunniteltu heinä-elokuulle. Sähkötalon on tarkoitus olla kokonaisuudessaan valmis vuoteen 2027 mennessä. Toisen alueen peruskorjaushankkeesta ei ole vielä päätöstä. Kesä 2026 tulee suunnitelmien mukaan olemaan peruskorjausvaihetta. Peruskorjausta viedään vaiheittain eteenpäin.

bottom of page