top of page

Ympäristönsuojelun avustukset haettavana

Komealupiini on yksi haitallisista Suomessa elävistä vieraslajeista. Kuva: Jarkko Mänty.

Tampereen kaupunki myöntää avustuksia omaehtoiseen ympäristönsuojelutyöhön. Avustuksilla halutaan vahvistaa kuntalaisten ja yhteisöjen osallisuutta ympäristönsuojelussa. Vuoden 2024 avustusten hakuaika on 1.11.–15.12.2023.

Milla Zuev

8.11.2023

Ympäristönsuojeluyksikkö linjaa vuosittain avustettavan toiminnan painopisteistä ja kohteista. Esimerkiksi vuonna 2023 avustuksia myönnettiin luonnon monimuotoisuutta edistävään toimintaan ja hankkeisiin, kuten vieraslajeihin liittyviin tapahtumiin, talkoisiin ja valistuskampanjoihin.

Vuonna 2022 avustuksia myönnettiin ensisijaisesti tempauksiin ja talkoisiin, joissa torjuttiin vieraslajeja. Luonnon monimuotoisuutta haittaavia vieraslajeja ovat esimerkiksi komealupiini, kurtturuusu, espanjansiruetana, jättitatar ja jättipalsami. Avustusta saatiin muun muassa jättipalsamin, komealupiinin ja jättitartarten poistotalkoisiin, espanjansiru- ja mustapääetanoiden keräämiseen, vieraslajikoulutusten järjestämiseen ja lupiinien keräämiseen. Kasveja on myös hyötykäytetty värjäämällä niillä kankaita. Lisäksi avustusta saaneet tahot jakavat vieraslajitietoutta.

Avustuksia saivat niin yksityiset henkilöt kuin yhdistyksetkin, esimerkiksi Lions Club Tampere/Kaukajärvi ry, Nekalan siirtolapuutarhayhdistys ry, Kaukajärven Martat ry ja Silta-Valmennusyhdistys ry. Esimerkiksi Kaukajärven Martat käytti avustusrahan vieraslajikasvien hävittämiseen Kaukajärven ympäristöstä.

Mihin avustusta myönnetään?

Vuosittain jaettava avustussumma on tarkoitettu yhteisöille tai yksityishenkilöille sellaisiin hankkeisiin, jotka edistävät ympäristönsuojelua, luonnonhoitoa tai luonnon monimuotoisuutta. Hankkeet voivat myös lisätä ympäristön viihtyisyyttä ja siisteyttä.

Avustettavien hankkeiden tulee kohdistua Tampereella sijaitseville yleisille alueille. Avustusten jaossa otetaan huomioon hankkeen laatu, laajuus ja vaikuttavuus. Vieraslajien torjunnassa ei tule käyttää kemiallisia aineita. Avustusta ei voi käyttää laitteiden tai työkalujen hankintaan, mutta näiden vuokraamiseen voi. Myös kaupungilta voi lainata puutarhavälineitä.

Avustustusta saaneiden tahojen on tullut toimittaa ympäristönsuojeluyksikköön vapaamuotoinen raportti avustuksen käytöstä. Raportista on pitänyt käydä ilmi, mitä lajeja tai lajia on torjuttu, milloin ja missä torjuntaa on tehty sekä osallistujamäärä. Avustus maksetaan jälkikäteen annettua käyttöselvitystä vastaan.

Mihin avustusta ei myönnetä?

Avustusta ei myönnetä yksityisomistuksessa oleville alueille, voittoa tuottavaan toimintaan, tai toimintaan jonka keskeinen tarkoitus on varainhankinta, investointeihin tai kiinteän omaisuuden hankkimiseen tai perusparantamiseen, laitehankintoihin, tallenteisiin ja julkaisuihin, palkka- ja palkkiomenoihin eikä toimintaan, jonka tavoiteltavat hyödyt jäävät merkitykseltään vähäisiksi tai jäävät todennäköisesti saavuttamatta.

Miten avustusta haetaan?

Ympäristönsuojelutyön avustukset vuodelle 2024 on haettavissa 1.11.2023 – 15.12.2023. Avustusta haetaan sähköisellä hakulomakkeella, joka löytyy Tampereen kaupungin verkkosivuilta. Hakemuksen voi myös toimittaa liitteineen postitse. Hakemus tulee jättää 15.12.2023 klo 15.45 mennessä.

bottom of page